Wszystkiego najlepszego…

            Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spokoju, ciepła i radości. Czas kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich pozwalają rozwiązać wszelkie problemy. To również czas przemyśleń, wspomnień, spotkań…

            Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste i rodzinne święta. Święta, w czasie których szczególną rolę odgrywają tradycje. To właśnie one nadają im jeszcze bardziej uroczystego i wyjątkowego znaczenia. Goszczą w wielu domach i często są uważane za nieodłączny element tych dni.

            Siano pod obrusem, dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, przełamywanie się podatkiem, wyczekiwanie pierwszej gwiazdki – jakże uboga byłaby Wigilia bez tych zwyczajów. Albo 12 dań na wigilijnym stole, które przecież symbolizować mają 12 apostołów zasiadających z Jezusem do Ostatniej Wieczerzy.

            Pozwólcie więc, że w tych szczególnych dniach, wpisując się w nastrój i tradycję, próbując zapewnić Wam wyjątkową, przepełnioną ciepłem oraz życzliwością atmosferę, jak również nawiązując do magicznej wigilijnej dwunastki przypomnę wszystkim, pozostając oczywiście w podniosłym nastroju, o 12 już przesądzonych zmianach w podatkach, jakie pojawią się w tym najbliższym, jakże szczęśliwym dla nas wszystkich roku:

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna podwyższona zostanie z 6600 zł do 8000 zł. Dotyczy to bardzo niewielu osób, ale fakt trzeba odnotować.

Zmiany dla twórców

Podwyższony zostaje dwukrotnie, do 85 tys. zł,  limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów. Ale dotyczy to tylko publicystów, aktorów, pisarzy, dziennikarzy, naukowców. Pozostali – copywriterzy, inżynierowie, projektanci, tłumacze, analitycy, geodeci  - nadal mają zmniejszony limit 42 tys. zł.

Ryczałt od najmu

Po przekroczeniu 100 tys. zł przychodów podatek z najmu ryczałtowego wzrośnie z 8,5% do 12,5%.

Podział źródeł przychodów

Rozdzielone zostaną dwa źródła przychodów osiągane w tej samej firmie: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe. Przychody i koszty z tych źródeł będą rozliczane oddzielnie i nie będzie można zysków z jednego źródła pokrywać stratami z drugiego, jak to było do tej pory.

Limit jednorazowej amortyzacji

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrośnie wartość środka trwałego do jednorazowej amortyzacji.

Zaliczki na podatek dochodowy

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy (zarówno PIT jak i CIT), dopóki suma zaliczek nie przekroczy 1000 zł. 

JPK

Począwszy od stycznia wszyscy będą zobowiązani do przesyłania Urzędowi Skarbowemu mnóstwa informacji w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Kasy fiskalne

Nowe grupy podatników (cyrkowcy, wesołe miasteczka, dyskoteki, sale taneczne i kantory) zobowiązane zostały do stosowania kas fiskalnych od pierwszego dnia działalności. 

Wkłady pieniężne

Z uwagi na ewidentny błąd w tworzeniu przepisów ustawy będą musiały zostać opodatkowane podatkiem dochodowym wszystkie wnoszone wkłady pieniężne (np. kapitał zakładowy w sp. z o.o.). Niby rząd zapewnia, że to pomyłka i zostanie naprawiona, ale żadnej inicjatywy  w tym kierunku nie przejawia.

Split payment

Podzielona zostanie płatność wpływająca na nasze rachunki bankowe i przedsiębiorca nie będzie miał dostępu do swoich pieniędzy pochodzących z podatku VAT. Spowoduje to gwałtowny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i należy się liczyć z tym, że wiele mniejszych firm nie wytrzyma finansowo takiej operacji. 

Informacje o rachunkach i przelewach

Banki będą musiały codziennie przekazywać Urzędom Skarbowym informacje o wszystkich operacjach i transakcjach bankowych na kontach osób i firm prowadzących działalność gospodarczą.

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Zostaną w nim umieszczeni wszyscy, którzy będą mieli jakąkolwiek zaległość w zapłaceniu podatku, składek ZUS, mandatów, ceł… Chodzi o próbę wyeliminowania takich osób z prowadzenia działalności gospodarczej.  Więcej na ten temat napiszę niedługo w zupełnie oddzielnym @, bo temat wymaga dokładnego omówienia (wraz z podaniem sposobu obrony przed taką stygmatyzacją). 

 

I jeszcze tylko na koniec życzę Wszystkim, aby przy żywicznym zapachu strojnej choinki upłynęły Wam piękne chwile polskiej Wigilii. Życzę Wam wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości. I aby każdy, najgorszy dzień 2018 roku był u Was lepszy od najlepszego dnia w roku 2017.

Poczujmy się w ten wyjątkowy dzień jak jedna, wielka, płacąca podatki Rodzina.

 

Pozdrawiam

Wojciech Kornak

Dnia 20 grudnia 2017 r.