Czy pójdziemy wszyscy siedzieć?

            Ostatni pomysł pana Zbyszka z Ministerstwa Sprawiedliwości o karaniu 25-cioma latami więzienia za wystawienie fałszywej faktury i wyłudzenie w ten sposób podatku VAT rozpalił wyobraźnię. Wiele osób pyta się mnie nawet nie o to, czy pójdziemy wszyscy siedzieć, ale kiedy i w jakiej kolejności. Pewnie kombinują jak kogoś przed siebie przepuścić.

            Postaram się więc sprostować trochę nieścisłości w temacie „Jaka kara i dla kogo za nieporządki w podatku VAT”, bo w ostatnim czasie zmian pojawiło się bardzo dużo. I jak to zwykle bywa do mediów przedostały się te najbardziej nośne: BĘDĄ NAS WSADZAĆ NA 25 LAT! O innych cisza. A właśnie te inne są potencjalnie o wiele groźniejsze, bo będą stosowane powszechnie, na co dzień. 

            Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują dodatkowe kary (sankcje), które Urząd Skarbowy może nakładać na podatników. Dotyczą one tych podatników, którzy „będą mieli coś na sumieniu” w rozliczeniach podatku VAT, albo po prostu najzwyczajniej pomylą się rachunkowo w deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego. Sankcje te są wyrażone procentowo, jako dodatkowa kara, płacona oprócz należnego podatku, odpowiadająca uszczupleniu podatkowemu w wysokości:

20% uszczuplenia

jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Skarbowy uzna, że podatnik zaniżył swoje zobowiązanie w podatku VAT, zawyżył kwotę do zwrotu, nie złożył deklaracji za dany okres albo nie wpłacił podatku na konto Urzędu, ale bezpośrednio po zakończeniu tej kontroli złoży należne korekty i zapłaci natychmiast wykazane kwoty podatku i nałożonej kary

            30% uszczuplenia

jeżeli zaniży podatek, zawyży kwotę do zwrotu, nie złoży deklaracji (czyli to samo co w punkcie poprzednim), ale nie naprawi niezwłocznie swojego błędu składając korekty i wpłacając pieniądze

            100% uszczuplenia

jeżeli odliczy podatek VAT z faktury wystawionej przez podmiot nie istniejący, faktury za czynności nie dokonane, faktury za czynności sprzeczne z zasadami współżycia społecznego(?!) lub dokumentujące oświadczenia woli składane dla pozoru.

            25 lat więzienia

za fałszowanie faktur na których kwota brutto będzie wynosiłaponad 10 mln zł.

            Jak więc widać, kara 25 lat będzie dotyczyła tylko „elity” (choć za mniejsze kwoty przewidziano mniejsze kary: 5 mln zł to tylko od 3 do 15 lat).

            Można przewidzieć, że najczęściej i najpowszechniej stosowaną karą będzie sankcja 20 i 30% za niezapłacenie podatku VAT w terminie. Niestety nie tylko za to. Ustawa jest napisana tak niechlujnie i niejasno, że daje Urzędowi Skarbowemu prawo do zastosowania 20% sankcji za zwykły „czeski błąd”. Na przykład, gdy ktoś wpisze w deklarację kwotę netto 10 000 zł i obliczy od tego podatek VAT w wysokości 23 000 zł (zamiast 2 300). I nawet gdy natychmiast to sam poprawi. Sankcja: dodatkowo do zapłaty 4 140 zł. I to „biegusiem”, bo za chwilę będzie 6 210. Niby urzędnicy zapewniają, że do takich błędów tych przepisów stosować nie będą, ale skoro ustawa daje im taką możliwość, to sądzę, że jest to tylko kwestia czasu. Choć tu spieszę wszystkich uspokoić – za takie pomyłki odpowiada Biuro, a pokrywane będą ewentualnie z mojego ubezpieczenia (właśnie je na wszelki wypadek podwyższyłem!). 

            To jeszcze dla jasności obrazu podam kto, kiedy, za co i przyjakiej formie działalności odpowiada.

Za co

Forma działalności

Kto odpowiada

Zaległości w zapłacie podatku

Spółka cywilna

Sama spółka i wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem

Spółka jawna

Spółka z o.o.

Sama spółka i członkowie Zarządu całym swoim majątkiem

Dział. gospodarcza

Osoba fizyczna całym swoim majątkiem

Sankcje VAT (20, 30 i 100%)

Spółka cywilna

Odpowiedzialność jest tylko z majątku spółki, wspólnicy i członkowie Zarządu nie odpowiadają.

Spółka jawna

Spółka z o.o.

Dział. gospodarcza

Osoba fizyczna całym swoim majątkiem

Wystawienie „pustej faktury”

W każdej formie działalności

Jest to odpowiedzialność karna, więc podlega jej rzeczywisty sprawca, który to zrobił (może to być też pracownik firmy)

 

Wojciech Kornak

18 marca 2017 r.