Pruszków, dnia ……………

Jadwiga Skjhp
Ul. Dolmki 33
05-800 Pruszków

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 Ul. Ołówkowa 38

 05-800 PRUSZKOW

 

Dotyczy: nr powiadomienia o wpisaniu hipoteki

 

Wnoszę o pilne wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej z Księgi Wieczystej KW 123456 dokonanej na wniosek ZUS na podstawie wydanej decyzji Rk/22558/Hp/2023.

Z uwagi na to, że aktualnie, na skutek działania ustawy abolicyjnej (spłacenia wszystkich zaległości) nie posiadam już żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dalsze utrzymywanie takiego wpisu jest bezzasadne, natomiast powodujące dla mnie dużą uciążliwość i niedogodność.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o jego pilne wykreślenie.