(co odliczę, a czego nie)
-wersja ostateczna-

Od 1 kwietnia 2014 roku samochody w firmach zostaną podzielone na dwie grupy (o każdej z tych grup piszę inną czcionką, żeby łatwiej się w tym poruszać):

1. Auta wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej

Od samochodów tych będzie można odliczać 100% Vat od wszystkiego z nimi związane: od paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, usług naprawczych i serwisowych.

Dodatkowo trzeba będzie prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu takiego pojazdu, która ma zawierać:

- dokładną datę (prawdopodobnie z godziną) wyjazdu,

- cel wyjazdu,

- stan licznika,

- ilość przejechanych kilometrów,

- imię i nazwisko kierowcy,

- datę i godzinę powrotu.

Jedyne pocieszenie jest takie, że nie będzie to oddzielna książka dla każdego pojazdu, a będzie to wszystko można prowadzić elektronicznie. Ewidencje te prawdopodobnie (jeszcze nie wiadomo – to będą przepisy wykonawcze) trzeba będzie składać na bieżąco w Urzędzie Skarbowym, aby ten również na bieżąco mógł próbować złapać przedsiębiorcę na błędzie w podliczeniu trasy przejazdu lub niezbyt jasnym sprecyzowaniu celu wyjazdu, literówce w nazwisku kierowcy… i cofnąć mu zezwolenie na odliczanie Vat, a przy okazji i jakąś karę przyłożyć.

Jakie będą nowe obowiązki dla chcących odliczać 100% Vat?

Samochody te trzeba będzie w ciągu 7 dni, a więc dla już jeżdżących w firmie do 7 kwietnia zgłosić do Urzędu Skarbowego wypełniając druk VAT-26 – podaje się w nim numery samochodu, datę zakupu, kolor nadwozia, datę nabycia, datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem… A co będzie jak się ktoś spóźni? Straci prawo do odliczania 100% Vat, ale nie na zawsze, jedynie za okres „spóźnienia”. Nabędzie to prawo od dnia złożenia tej deklaracji.

Na tym druku zgłasza się WYŁĄCZNIE samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe o masie poniżej 3,5 t, których konstrukcja nie przesądza o wyłącznym wykorzystywaniu dla celów działalności.

Jakich samochodów nie trzeba będzie zgłaszać do Urzędu, aby odliczać od nich 100% Vat?

W informacji składanej na druku VAT-26 nie będą musiały znaleźć się samochody:

1. ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

2. których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów nie

związanych z działalnością gospodarczą, to znaczy:

- mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części ładunkowej przegrodą,

- klasyfikowane w dowodzie rejestracyjnym jako „wielozadaniowy”, „van” lub „pick-up” (to znaczy ze skrzynią z tyłu)

Dla tych samochodów (z punktu 2) wymagane będzie dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wpis w dowodzie! Ale wpis ten będzie można uzyskać później i nie posiadanie go w chwili zgłaszania do US takiego samochodu nie powoduje utraty prawa do odliczenia Vat.

Czy dotychczasowe umowy leasingu będą ważne?

Wszystkie umowy leasingu dzierżawy, najmu zawarte przed 1 kwietnia 2014 roku (chodzi tu przede wszystkim o ten najbardziej „atrakcyjny” okres, a więc pierwsze miesiące tego roku, gdy obowiązywało pełne odliczenie Vat od takich umów) zachowają swoją ważność dalej, aż do wygaśnięcia takiej umowy (albo do momentu jakiejkolwiek jej zmiany!) będzie można odliczać 100% Vat. Jednak pod warunkiem zarejestrowania tej umowy w Urzędzie Skarbowym. Czas na to jest do 2 maja. Później przepadło!

2. Auta wykorzystywane jednocześnie do działalności gospodarczej i do celów prywatnych

W tym przypadku nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, zgłaszać go do Urzędu itp., ale będzie można odliczyć jedynie 50% kwoty podatku Vat widniejącej na fakturze od części, materiałów eksploatacyjnych, usług naprawczych i serwisowych. A od paliwa? A od paliwa oczywiście też, przecież rząd obiecał. Ale nie mówił kiedy, więc od paliwa będzie to możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r! No to przez 15 miesięcy będziemy wszyscy wspólnie ratować budżet.

I na koniec jeszcze – żeby zamknąć ostatecznie temat samochodów – zmiany w zasadach opodatkowania SPRZEDAŻY samochodów, bo tu zmiany są też rewolucyjne, a mało się o nich mówi.

Do tej pory przy sprzedaży przez firmę samochodu istotne było jak długo był on w tej firmie używany, czy był kupiony nowy itp. i w zależności od tego stosowało się różne stawki podatku Vat na fakturze sprzedaży.

To się zmienia: przy sprzedaży samochodu używanego w firmie, obojętnie przez jaki czas był on w niej używany, trzeba będzie naliczyć podatek Vat w wysokości 23 %!

Czy jest sposób na uniknięcie naliczania tego Vat? Oczywiście, że jest. Choć dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność. Wykupując auto z leasingu na firmę należy wykupić go „do majątku prywatnego”. Wtedy sprzedaż nie będzie opodatkowana. Drugim sposobem jest wycofanie samochodu z działalności i podarowanie go osobie najbliższej. Ta może go sprzedać dalej. Ale szczegóły to już indywidualnie zainteresowanym.

Wojciech Kornak, 10-03-2014 r.